Profil firmy
História firmy

Spoločnosť Luquidity trade vznikla v roku 2000 a je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu KE I. v oddieli Sro, vložka číslo 11481/V. Vo svojich prevádzkach zamestnáva 14 zamestnancov.


Administratívne členenie

Organizačne sa spoločnosť člení na tieto oddelenia/úseky:

 • Veľkoobchod
 • Maloobchod
 • Správa budov
 • Ekonomické

Hospodárenie
Základné imanie spoločnosti 200.000 Sk
Hospodársky obrat v r. 2001 79.500.000 Sk
Hospodársky obrat v r. 2002 14.470.000 Sk
Hospodársky obrat v r. 2003 19.050.000 Sk
Hospodársky obrat v r. 2004 113.880.000 Sk

Predmet činnosti

Spoločnosť Luquidity trade sa zaoberá predajom hutného materiálu od roku 2003. Poskytuje služby veľkoobchodu, maloobchodu a s tým psojený kompletný servis. Ponúka široký sortiment materiálu podľa priania zákazníka. Ďalší predmet činnosti je prenájom nebytových priestorov - kancelárií v meste Košice.


Výňatok z OR SR - časť "Predmet činnosti"
 • natieračské práce
 • zváračské práce
 • sprostredkovateľská činnosť
 • veľkoobchod s hutnými výrobkami a technologickými zariadeniami
 • montáž oceľových konštrukcií
 • kovoobrábanie
 • zámočníctvo
 • montáž oceľových konštrukcií strojov, veží a vysielačov
 • prenájom strojov a prístrojov
 • montáž, servis, rekonštrukcie a opravy technologicko-strojných zariadení v hutnom a energetickom priemysle a energetike (mimo elektročastí)
 • výroba, montáž, rekonštrukcia nádrží a zásobníkov
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
 • prevádzkovanie a prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá
 • prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, stavebnej techniky, kancelárskej a výpočtovej techniky, strojov, zariadení a náradia
 • prenájom a požičiavanie motorových vozidiel, pozemných dopravných prostriedkov a zariadení manipulačnej techniky
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
 • faktoring a forfaiting
 • marketing a management
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • prípravné práce pre stavbu - zemné, kopáčske a búracie práce
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 metrov štvorcových a výšku 15 metrov, drobných stavieb a ich zmien
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
Intro Intro